سفرخانه و رستوران سنتی

سفرخانه و رستوران سنتی هتل نورک ارمنستان

سفرخانه و رستوران سنتی هتل نورک ارمنستان

هتل نورک ارمنستان در مجموعه خود دارای یک محوطه روباز در کنار فضای سبز و دید بسیار عالی همراه با موسیقی سنتی یک سفرخانه و رستوران سنتی با غذاهای سنتی ایرانی احداث کرده و تمامی امکانات یک رستوران سنتی از قبیل چای قلیان را  در خود دارد.